Mengenal bilangan Komplek beserta contoh Soalnya – Hayooo….. pelajaran matematika di sekolah sudah sampai mana nak? Harusnya, sudah hapal betul dong mengenai bilangan riil, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan